s.r.o

             
             
      -UDŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH V ČETNĚ ZANEDBANÝCH POROSTŮ
-ORBA POZEMKŮ PŘED ROTAVÁTOROVÁNÍM, VÝSEVEM A VÁLCOVÁNÍM
-PROVZDUŠŇOVÁNÍ PRÁVNÍKŮ
-PROŘEZ  A KÁCENÍ STOMŮ
-ÚKLID SNĚHU ZE STŘECH